Friday, June 21, 2013

Bahaya Perbuatan Syirik [Sebuah Renungan]

Allah Subhaanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Orang- orang yang paling Sesat adalah orang- orang yang berdo'a (memohon) kepada Selain Allah 'Azza Wa Jalla...menjadikan orang-orang yang telah meninggal sebagai perantara dalam berdo'a kepada Allah termasuk perbuatan Syirik.
Allah berfirman di dalam Surat Al-Ahqaf [46] ayat 5-6 (yang artinya), "Dan Siapakah yang lebih sesat daripada orang- orang yang menyembah selain Allah, (Sembahan) yang tidak dapat memperkenankan (do'a) nya sampai hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) do'a mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari Kiamat), sesembahan itu menjadi musuh mereka, dan mengingkari pemujaan- pemujaan yang mereka lakukan kepadanya".
Orang-orang yang telah meninggal [yang mereka berdo'a kepadanya] di kubur2 mereka tidak memiliki sesuatupun walaupun setipis kulit ari, Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Faathir [35] ayat 13-14:
"...Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa- apa walaupun setipis kulit ari. Jika kami menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari Kiamat mereka akan mengingkari KEMUSYRIKAN mu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh (Allah) Yang Maha Teliti " #sms-T#
Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=44QFnropVnY

No comments: