Monday, September 9, 2013

Ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi Wa Sallam bersabda,
"Sesungguhnya Allah menguji hamba-Nya dengan apa yang Dia karuniakan (rezekikan) kepadanya, maka barangsiapa yang ridha (menerima dan merasa puas) dengan rezeki yang diberikan kepadanya, maka (pasti) Allah akan memberkahinya dengan meluaskan (melapangkan) rezekinya. Dan barangsiapa yang tidak ridha dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka (pasti) Allah tidak akan memberkahinya" (HSR. Ahmad (V/ 24) dan al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman (No. 9274). Lihat Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir (n0. 1869))
Sumber: 'Kiat- kiat ISLAM mengatasi Kemiskinan' Hal. 56-57. Ust.Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Pustaka At-Taqwa. #bbm-T#

No comments: