Sunday, April 14, 2013

Wasiat Taqwa kepada ALLAH 'AZZA WA JALLA

Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu 'anhu pernah menulis SUrat untuk Putranya yakni Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu 'anhuma,
"Sungguh, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan melindunginya. Siapa yang bertawakkal kepada-Nya, Allah akan mencukupinya. Siapa yang berniaga dengan-Nya (mengorbankan kehidupan dunianya untuk Allah), Allah akan membalasnya.
Siapa yang bersyukur kepada-Nya, Allah pasti akan menambah nikmat-Nya. Jadikanlah Takwa sebagai Sandaran amalanmu. Jadikanlah Takwa sebagai Kilauan Qalbumu". (Tarikh Dimasyq, Ibnu Asakir Rahimahullah) #sms-T#

No comments: