Wednesday, May 29, 2013

Bersungguh- sungguh dalam Beramal

[Mutiara Salaf] Imam Mutharif bin ‘Abdullah bin asy-Syikhir Rahimahullaah dalam Tarikh Dimasyqi mengatakan,
“Saudaraku, Sungguh- sungguhlah beramal. Apabila kelak kita mendapatkan Rahmat dan Ampunan Allah Subhaanahu Wa Ta'ala Seperti yang kita harapkan, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di Surga. Apabila kelak urusannya sangat berat, sebagaimana yang kita takutkan dan hindari, kita tidak akan mengatakan ungkapan penyesalan orang kafir –sebagaimana yang Allah Subhaanahu Wa Ta'ala firmankan:
“Ya Rabb kami, keluarkanlah kami (dari Neraka ke dunia), niscaya kami akan mengerjakan amal yang Shalih, tidak sebagaimana yang telah kami kerjakan” (Q.S. Faathir: 37)
Namun kita akan katakan, “Ya Allah, kami telah beramal, tetapi tidak bermanfaat bagi kami”
(Tarikh Dimasyqi karya al-Hafizh Ibnu Asakir Rahimahullah (Wafat th. 571H). Imam adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Tarikh Dimasyqi ini terdiri dari 800 juz dan setiap juz terdiri dari 20 lembar, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 16.000 lembar. Maasya Allah). #BBM-T#

No comments: