Sunday, May 12, 2013

DO'A MEMOHON KEPADA ALLAH AGAR ILMU KITA BERMANFAAT:

Dari Ummu Salamah Radhiallaahu ‘anha, Bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam tatkala usai salam dari sholat shubuh membaca do’a:
ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA ‘ILMAN NAAFI’AA WA RIZQON THOYYIBAA WA ‘AMALAN MUTAQOBBALAA ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima’ (HR. Ibnu Majah 925, Ahmad 57/ 393, dishahihkan oleh Syaikh al-Albaniy dalam Shahih Sunan Ibnu Majah 1/ 152)
MAKNA DO’A: 1. ‘Ilman Naafi’aa yakni ilmu yang bermanfaat bagiku dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. 2. Wa Rizqon Thoyyibaa yakni rezeki yang halal 3. Wa ‘Amalan Mutaqobbalaa yakni amalan yang diterima di sisi-Mu, sehingga Engkau memberikan pahala kepadaku dengan pahala yang banyak. (Syarah Hisnul Muslim) BEBERAPA FAEDAH:
Imam Ibnu Rajab al- Hambali Rahimahullah berkata: ‘ILMU YANG BERMANFAAT ADALAH ILMU YANG MASUK DAN MENETAP KE DALAM RELUNG HATI MANUSIA, YANG KEMUDIAN MELAHIRKAN RASA TENANG, TAKUT, TUNDUK, MERENDAHKAN DAN MENGAKUI KELEMAHAN DIRI DI HADAPAN ALLAH’. (al-Khusyuu’ Fish Sholaah 16)
Semoga Allah meridhoi dan merahmati shahabat yang mulia,
Abdullah bin Mas’ud Radhiallaahu ‘anhu, yang berkata: ‘BUKANLAH ILMU ITU HANYA DENGAN BANYAK MENGHAFAL HADITS, AKAN TETAPI ILMU IALAH (YANG BERMANFAAT DAN MENIMBULKAN) BESARNYA RASA TAKUT KEPADA ALLAH’. (Tafsir Ibnu Katsir 3/ 729) #bbm-T#

1 comment:

Feri said...

Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu....