Monday, September 10, 2012

TUMBUH DALAM ASUHAN IBUNDA [3]


TUMBUH DALAM ASUHAN IBU
3. Ibunda Sufyan ats- Tsauri (Sufyan ats- Tsauri Rahimahullah adalah seorang Tabi’in. beliau lahir tahun 97 H dan wafat di Bashrah tahun 161H. Guru dari imam Abdullah Ibnu al- Mubarak, Fudhail bin Iyadh, Abu Ishaq al- Fazari , Al- Faryabi dkk).
[oleh Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran [Secara Ringkas- Edt]

Ibu yang shalehah inilah yang memompa semangat kepada putranya untuk menuntut ilmu. Dengan penuh kesabaran, dia membimbing putranya agar selalu mengambil faedah dari ilmu yang didapatkan dan dari majelis para ulama. Dia menasehatkan pula kepada putranya, bahwa semestinya ilmu yang didapatkan akan berpengaruh pada perilaku, adab, dan pergaulannya para orang sekelilingnya. Jika tidak, tak ada gunanya ilmu itu.

Ibu yang baik ini mendorong putranya untuk hadir di majelis ilmu di hadapan para ulama, sembari mengatakan,

“Wahai anakku, ambillah sepuluh dirham ini dan pelajari 10 hadits! Jika hadits- hadits itu bisa mengubah perilaku dan ucapanmu pada manusia, ambillah hadits itu. Aku akan membantumu dengan alat pintalku ini. Jika tidak, tinggalkan hadits itu, karena aku takut hal itu hanya akan menjadi kebinasaan bagimu di hari Kiamat”. (Waratsatul Anbiya’ hal. 37).


Dari pendidikan ibu yang shalehah ini- dengan izin Allah 'Azza Wa Jalla – Sufyan ats- Tsauri Rahimahullah menjadi seorang imam, tokoh agama di zamannya. Dirinya dihiasi dengan kekokohan hafalan, sifat wara’ (kehati- hatian) dan zuhud, serta tidak pernah merasa butuh kepada pujian.

No comments: